Alfa Romeo GTA Junior Stradale Replica for sale!

De Oldtimerfabriek is zeer verheugd om deze Alfa Romeo 1300 GTA-R Junior Stradale aan te kunnen bieden voor verkoop. De van origine 1300 GT Junior uit 1967 is in een eerder stadium voorzien van de nodige, met smaak aangebrachte, modificaties. Dit met het doel om er een replica van een GTA Junior Stradale van te maken. Aluminium deurpanelen (met GTA deurgrepen en sloten) en kofferdeksel, extra koelopeningen in het front, aangepast hart en GTA grill, GTA replica velgen en 1750 Mk I interieur (zoals ook in de GTA Junior was gemonteerd) zijn maar een paar voorbeelden. Een 1600 Nord blok is ter vervanging van de originele 1300 motor gemonteerd voor meer vermogen. Een volgens SAVALI recept aangepaste kop (geflowd, grotere inlaatkleppen etc.), Cossworth zuigers en bussen, holle nokkenassen met hogere lift en 45-er Weber carburateurs hebben geresulteerd in ruim 135 pk. Daarnaast is ondere andere een GTA radiateur en GTA Airbox gemonteerd.
Op de foto’s kunt u zien hoe deze Bella er na de aanpassingen uitzag.
Inmiddels is de auto volledig gestript en zal naar de hoogste standaard worden gerestaureerd (waarbij in ieder geval nieuwe midden en buitendorpels en nieuwe vloerdelen zullen worden gemonteerd). Hierbij zullen verdere aanpassingen worden doorgevoerd (onder andere popnagels op de plaatsen waar deze in de GTA ook werden aangebracht, de motorkap wordt voorzien van een handgeklopte aluminium huid, het interieur wordt opnieuw bekleed) om er een GTA Junior Stradale Replica van te maken die zijn weerga niet kent.
Interesse? Neem contact met ons op voor meer informatie, info@oldtimerfabriek.nl of 06-47873300

The Oldtimerfabriek is very pleased to offer this 1300 Alfa Romeo GTA R Junior Stradale for sale. The originally 1300 GT Junior from 1967 has been equipped with several, tastefully arranged modifications at an earlier stage. This with the aim to make a replica of a GTA Junior Stradale. Aluminum door panels (GTA door handles and locks) and trunk lid, additional cooling vents in the front, modified heart and GTA grill, GTA replica wheels and interior from a 1750 Mk I (as was also mounted in the GTA Junior) are but a few examples. A 1600 North engine was installed to replace the original 1300 engine for more power. A Savali modified head (flowed, larger intake valves, etc.), Cossworth pistons and liners, hollow camshafts with increased lift and 45 DCOE Weber carburetors have resulted in more than 135 hp. In addition, amongst others a GTA radiator and GTA airbox were mounted.
In the pictures you can see how this Bella looked after the modifications.
Meanwhile, the car has been stripped and will be restored to the highest standard (which in any case will include new middle and outer sills and new floorpans). Further adjustments will be implemented (including rivets at the points where these were also made in the GTA, the hood will be provided with a hand beaten aluminum skin, the seats will be reskinned) with the aim to make a GTA Junior Stradale Replica that is unprecedented.
Interested? Please contact us for more information, info@oldtimerfabriek.nl or +31 6 47873300.

AM-89-62-0015_I_NC_II AM-89-62-4701 AM-89-62-4703_res AM-89-62-4708_res AM-89-62-4714 AM-89-62-4723_crop Giulia-GT-4617-HC1-web

Geef een reactie